STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCI

ZAPOTRZEBOWANIE ENERGETYCZNE
Nie istnieją ściśle określone normy potrzeb energetycznych dla dzieci, które regularnie ćwiczą. 
Dlatego bardzo trudno jest ustalić ile dzieci powinny jeść, zgodnie z aktywnością fizyczną i ich zapotrzebowaniem.

Strony