Opłata za zajęcia - ważna informacja

Wpłaty za zajęcia należy dokonać z góry, do 10 - go każdego miesiąca.